Tawny Favoritism - We All Adore An Jasper.

Att uppleva samma som andra

Det går alldeles utmärkt att skriva olika berättelser om man låter fantasin flöda fritt. Man kan ta händelser från sitt liv och skriva ner så blir det en berättelse som kan fånga andra människors intresse för vi människor tenderar att vara intresserade av vad som händer andra. Många gånger kan vi se oss själva i andra och uppleva det de upplever eller finna förståelse för det som händer en själv genom att läsa om andra. Ibland tror man att man är ensam om upplevelser, då är det skönt att läsa om andra som upplevt samma sak.